KALENDER
2022
Archief  FOTOGALERIJ   AANKONDIGINGEN
ARTIKELS & VERSLAGEN (lijst)

Sterren
CONTACTS LINKS

De Duitse erfenis
Nazomeractiviteit
20 augustus 2022


Het is opvallend dat de meeste kringleden die niet aanwezig kunnen zijn voor deze activiteit, de moeite doen om dit vooraf te melden. Daaruit blijkt dat er interesse is voor het 'programma', maar dat omstandigheden niet toelaten om ervoor te kiezen. Een hart onder de riem voor de organisatoren.
Uiteindelijk is kwantiteit zelden een essentiële doelstelling binnen een kleine vereniging als de onze. We mikken vooral op kwaliteit (hoewel dat perfect kan samengaan met kwantiteit, volgens W.E. Deming). De 16 mensen die dit keer van de partij zijn, vormen alvast een aangenaam en enthousiast gezelschap. Da's eigenlijk al het halve werk.
Op het programma staat een combinatie van museumbezoek en verkenning naar sporen van de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Praetbos. Na dit historische cultuurbad hebben we rendez vous bij Marnix voor een herhaling -in overtreffende trap- van de barbecue die we er vorig jaar mochten genieten. Alle elemementen voor een geslaagd dagje uit zijn dus aanwezig: goed gezelschap, een vleugje geschiedenis met een militair tintje, wat verrijking voor de geest en een ontspannen wandeling met verrassingen en raadsels in het bos. Het weer is zoals we het besteld hebben. Niet meer bloedheet, en ook geen acute nattigheid in het vooruitzicht. Ideale condities.
De belangrijkste reflectie op dit uitstapje met de maten, zit toch in de vaststelling dat we de culturele rijkdom van onze eigen streek amper kennen. Het Duitse soldatenkerkhof van Vladslo heb ik vroeger wel eens bezocht, en over Käthe Kollwitz werd al gesproken toen ik nog op de lagere school zat. Maar verder dan wat eerste indrukken en emoties gaat die kennis niet. Misschien is er ook een zekere graad van volwassenheid nodig om het allemaal op waarde te schatten?
Enfin, om er een cliché bij te sleuren: het is een leerrijke en plezante dag geworden. Een sentiment dat zeker gedeeld is door alle aanwezigen. Soms is het handiger dat de groep niet te groot is. Dat laat meer gevarieerde contacten en conversatie toe. Er is heel wat afgebabbeld, gegeten en gedronken. En... in  de heldere sterrenhemel hebben we het satelietensnoer van Elon Musk zien overvliegen. Verleden en toekomst hebben elkaar voor enkele seconden geraakt. ...

 een verslag ...

"Tegenwoordig"
21 juli en 7 augustus 2022

Het hoort bij de traditie van onze Kring om present te zijn bij enkele jaarlijks terugkomende plechtigheden in de regio. Het Te Deum voor de Nationale Feestdag te Brugge en de Albert I herdenking te Nieuwpoort, zijn twee hoogtepunten in het jaar. Beide gebeurtenissen mogen ook dit keer rekenen op de aanwezigheid van een kringdelegatie. Dominique en Marc G laten hun groot tenue (2A) zien bij de 21 juli viering en maken van de gelegenheid gebruik om de relaties met interessante personen en instanties aan te halen. Ook een gelegenheid om enkele informele nieuwtjes (roddels) op te pikken. Op het kleurprentje hiernaast zie je een weergave van dezelfde viering in 1985. Onze kring was toen nog erg pril (opgericht in 1984) en niet vertegenwoordigd. Maar de foto geeft wel een mooi sfeerbeeld van de traditionele componenten bij het gebeuren: de prominenten, de vaandels, militairen in uniform, de kathedraal, het muziekkorps, de optocht, ... de massa toeschouwers.
Over de jaren is er wel een en ander veranderd. Veel burgerlijke autoriteiten laten zich tegenwoordig gemakkelijk vervangen en de deelnemende militairen zijn ook niet meer in grote getale aanwezig. De Schepen van milieu en energie, Minou Esquenet, neemt dit keer de taak van de burgemeester over. Voor de militaire overheid, die uiteraard dun gezaaid zit in onze provincie, wordt één Vaandrig-ter-zee 2de klas, één Majoor infanterist geaffecteerd bij de Marine, en één LtKol vlieger gespot. Buiten nog enkele (onbekende) lagere officieren is er gelukkig ook een beetje reservevolk aanwezig, waaronder Stefaan Vergaerde (voor eigen rekening), Mario Waeyaert die waarneemt voor de CO van het 14BnMed, en Peter van de GRWV. Ook de provinciecommandant is er (ook een reservist) en nog een interessant stel onderofficieren van diverse achtergrond. Het is vooral bij deze laatsten dat 'onze' Marc en Dominique aansluiten voor het oppikken van de pittige schaduwberichtgeving uit de regio. Zo vernemen we dat de nieuwe Cie Karpatten in Lombardsijde het goed doen. Blijkbaar zijn de meesten afkomstig uit onze provincie. De installaties in het kamp zijn wel aan ingrijpende restauratie toe. Het historische wapentuig langs de Blauwe Baan (centrale route door het kamp) is allemaal weggehaald, voordat het spontaan uit elkaar kan vallen (zeelucht, hé!?). Er gaan geruchten dat de SAR uit Koksijde niet naar Oostende zou verhuizen, maar een bestemming zou vinden in Lombardsijde. Binnen afzienbare tijd zou ook de (opnieuw) opgerichte marine-infanterie er onderdak moeten vinden. De hoogste tijd, dus, dat de boel een grondig onderhoud krijgt.
Daar zal poen voor nodig zijn. En zie, ook Jasper Pillen (Open VLD) is beschikbaar op de receptie die de plechtigheid in Brugge afrondt. Hij is lid van de kamercommissie Defensie, en beweert een voorstander te zijn van het regionaliseren van de militaire eenheden (tegenover de huidige trend om alles te centraliseren). Een beetje binnen de verwachtingen van het moment, pleit hij ook voor investering in degelijke infrastructuur voor deze eenheden. Fijn om dat te horen, allemaal.
Het 'tankmuseum' dat een plekje zou krijgen in de loodsen van de gesloten Ieperse kazerne, zit blijkbaar goed in de lift. Er is al een flink stel lokale vrijwilligers gevonden om het materiaal te onderhouden, versterkt door enkele Antwerpse pantserliefhebbers. Komt goed! Een bestemming om in de gaten te houden voor een toekomstige kringuitstap?
Wat de plechtigheid (Te Deum, optocht, toespraken, receptie) betreft zijn er enkele opvallende afwijkingen ten opzichte van de vorige edities. Dat er werken zijn aan de kathedraal is niet helemaal nieuw. Het zorgt er wel voor dat de zij-ingang de formele toegansweg is. Verder worden er vooral veel 'handen geschud' (huidhonger na de Coronatijd?). Bij het binnenkomen van de kerk krijgen alle vertegenwoordigers van diverse instanties (ook onze kringdelegatie) een handdruk van een rij onbekende aanwezigen. Bij het buitengaan engageert ook de bisschop zich in het handen schudden. Een nieuwe toets? Voor de optocht wordt afgeweken van het traditionele patroon. Dit keer gaan de militairen voor op de burgerlijke gezagsdragers (op de foto uit 1989 hiernaast zie je de gebruikelijke omgekeerde opstelling). De politici zijn dit keer de hekkensluiters, met de Suisse tussen militair en burgerlijk gezag.
Zo is er altijd wel iets nieuws te rapen bij de 21 juli viering. We moeten daar bij zijn!

De Koning Albert I hulde in Nieuwpoort verloopt meer volgens de traditionele lijnen. Dat kan ook bijna niet anders, want het is een erg grootschalige organisatie. Onze Didier en Dominique waren daar van de partij, samen met Andre. Een verslag van hun indrukken vind je hier.


Don't Mention the War!
Op stap in Flanders Fields met Ierse Erasmus-studenten

Er is niet naast te kijken. Ons landje is historisch lange tijd het favoriete slagveld geweest van de  heersers der aarde. Souvenirs van de Tweede Wereldoorlog zijn legio is het zuidelijke landsgedeelte, terwijl de sporen van de Eerste Wereldoorlog niet te ontwijken zijn in het noorden.
Eigenlijk zou iedere toerist die hier wat tijd doorbrengt, van de gelegenheid gebruik moeten maken om zich eventjes onder te dompelen in deze brokken bloedige geschiedenis. Zodat ze nooit vergeten hoe irrationeel en wreed oorlog is, en hoe gemakkelijk ze tot stand kan komen.
Zoals het huidige conflict in Oekraïne duidelijk laat zien, houdt de doorsnee burger er niet van om gedachten te spenderen aan de mogelijkheid op een gewapend conflict. Een onderwerp dat best 'ver van bed' moet blijven. Voor mensen met  militaire achtergrond ligt dat enigszins anders. Zeker voor reservisten, die zowel burger als soldaat zijn. We kunnen onze civiele functie benutten om de militaire geschiedenis warm te houden.
Collega Marc (Leniere) is begeleidingsverpleegkundige in de IMBO, en een deel van zijn opdracht bestaat uit de opvang van buitenlandse studenten die er in het kader van het Erasmus-project stage komen lopen. Voor die studenten niet enkel een kans om professioneel te groeien, maar ook de gelegenheid voor een cultuurbad. En wie hier (bij ons) 'cultuur' zegt, kan niet voorbij gaan aan de Flanders Fields Experience. Zodus ging Marc op stap met enkele Ierse verpleegkundigen in spe, om de littekens van de Groote Oorlog te verkennen. Een bijzondere ervaring, waarin hij ons laat delen in het bijgevoegde verslag. ... en iedereen werd er stil van.

De Falklandoorlog: te land, ter zee en in de lucht
Voorjaarsactiviteit
26 maart 2022

Onder Covid-restricties was het niet haalbaar om onze Nieuwjaarsactiviteit doorgang te laten vinden op het voorziene moment. Maar uitstel moet geen afstel zijn. Nu de zaken wat soepeler zijn geworden, leek het gepaste tijdstip gekomen om ons werkjaar formeel op gang te schieten. We zitten opnieuw met onze neus op een gewapend conflict gedrukt, en niet eens zo ver van onze deur. Maar veertig jaar geleden werd de wereld ook opgeschrikt door een onverwachte invasie, gevolgd door een tien weken durende oorlog tussen Groot Brittanië en Argentinië. De Argentijnse dictator van dienst, vond het toen nodig om de Malvinas/Falkland eilanden te annexeren. Barre eilanden waar meer schapen dan mensen wonen, maar die historisch een complexe achtergrond hebben van wisselende bezetting en betwisting. De Argentijse invasie werd door een Britse vlootactie teniet gedaan. Helaas ging dit ten koste van groot verlies aan mensenlevens en materiaal (vooral aan Argentijnse kant). Een oorlog waar (weeral) veel lessen uit zijn getrokken, en waar we met onze militaire achtergrond nog leuk over kunnen nakaarten. Ideaal voor een avondje uit met de maten, en heel wat boeiende toogdiscussies. Yep, we hebben het jaar goed ingezet.
een verslagje ...  Met de Golven ...
Kringmaaltijd 26 Nov 2021

Ons dagelijkse leven wordt tegenwoordig geregeerd door 'golven'. De Covid - pandemie is jammer genoeg nog niet achter de rug, zodat de samenleving gegijzeld blijft door dit schijnbaar onstopbare virus. Soms gaan we met volle moed de strijd aan met social distancing, maskers en doorgedreven handhygiëne. Op andere momenten voelt het allemaal ontmoedigend zinloos aan omdat er altijd wel iets of iemand is die roet in het eten gooit. Er lijkt geen einde aan te komen.
Gelukkig waren we de verstrengde maatregelen nog net voor met onze planning,  en mochten we  onze kringcohesie feestelijk in praktijk brengen bij onze korpsmaaltijd. Een heerlijk weerzien waar duidelijk veel mensen naar hebben uitgekeken, want meer inschrijvingen dan de vorige jaren. Uiteraard ook de gelegenheid om samen een toast op de Vorst uit te brengen, maar verder een kringmaatlijd met alles erop en eraan. Af en toe wat formeel gespeech, maar vooral veel informele tafelbabbels. Voorstelling van verdienstelijke kringleden, en bedankjes aan iedereen die onze Kring op de kaart helpt zetten. Nostalgische verhalen en frisse ideeën. Nieuwe en oude kennismakingen. ... en niet te onderschatten, tongstrelende gerechten in een onovertroffen omgeving die militaire historie ademt.
Mee met de golven van afscheid en weerzien, hebben we er een maritiem thema aan gegeven. Geen onbekend fenomeen in onze Noordzeeprovincie. Ook onze nationale voorzitter was erbij, en hij zag dat het goed was.

een verslagje...
AD UNUM OMNES
Herdenking Uniebrug 23 oktober 2021

De wapenspreuk van het 7de linieregiment, Ad Unum Omnes (tot de laatste man), verwijst naar volhardende inzet. Het is niet het motto van onze kring, maar we hebben onze volharding toch laten zien bij deze 7de editie van de bloemenhulde aan de Uniebrug. Dit jaar met een onverwachte recordopkomst van bijna 50 deelnemers. Gelukkig ook heel wat kringleden op het appel om alles in goede banen te leiden.
Het is een memorabele gebeurtenis geworden, met aanwezigheid van nieuwe vaandels en nieuwe bloemenleggers. Ook heel wat belangstelling van oude en nieuwe bekenden. Het doet warempel deugd om vast te stellen dat de interesse voor ons initiatief zicht uitbreidt. Dat brengt ons ook op ideeën om er verder creatief mee aan de slag te gaan. We gaan door ... 

een verslag...

Lange Max(en)
Nazomeractiviteit
11 september 2021

Het sociale leven van onze kring heeft niet helemaal stil gelegen tijdens de corona-crisis, maar het was toch ongeveer anderhalf jaar geleden dat we nog eens fysiek in mekaars omtrek konden komen. Met de nazomeractiviteit hebben we dus ons werkjaar 'echt' (niet virtueel) op gang kunnen trekken. Een klassieke combinatie van een bezoekje in de militaire sfeer, gevolgd door een culinaire ontmoeting met barbecue.
Achtentwintig deelnemers op het appèl zorgen meteen voor de nodige ambiance en het kost niet veel moeite om de gekende vriendschappelijke sfeer tot stand te brengen. We zijn natuurlijk allemaal enigszins gegroeid (fysiek  en mentaal) en de voorbije coronatijd laat sporen na, maar dat belet niet dat we gemakkelijk de klik maken naar het hernieuwde samenzijn.
Het weer past zich aan aan onze behoeften, de museumsite is helemaal de moeite waard om te bezoeken, de barbecue met extra's is voortreffelijk, en het gezelschap is memorabel. Meer indrukken zijn de lezen in het verslagje van deze eerste gezamenlijke kringuitstap van 2021.
Een verslagje ...

Vierdaagse van de IJzer
16 tot 20 augustus 2021

Na één jaar onderbreking wegens coronarestricties, is de 48ste editie van de vierdaagse wandeltocht door de IJzerfrontstreek opnieuw kunnen doorgaan. Een mars met militair karakter en actieve ondersteuning van Defensie. Voor de Medische Component is dat een volwaardige 'operatie', gecoördineerd door het 14Bn Med. Bij inzet op dergelijke schaal is de bijdrage van reservisten bijzonder welkom, ook omwille van hun specifieke deskundigheid en ervaring.
Chef Dimitri - collega en kringlid - was er terug bij. Voor hem is het een vijfdaagse wederoproeping geworden, want een dergelijk manoeuvre vraagt wel enige voorbereiding. Meteen ook een gelegenheid om de relaties met de actieve en reserve-maten terug op peil te brengen.
Altijd een bijzondere ervaring, om mee te maken hoe een actieve militaire eenheid zich ontplooit en het operatieorder praktisch vorm krijgt. Een soepele en goed gecoördineerde mechaniek die een hele week lang het medische vangnet vormt voor duizenden stappers. Er zijn niet veel organisaties die zoiets kunnen. Ieder 'radertje' in het netwerk is uiteraard belangrijk, en dat weet Defensie ook. Het is dus niet verbazend dat er al een kwarteeuw lang reservisten aan te treffen zijn in de rangen van de medische steuneenheid bij de Vierdaagse van de Yzer. Voor dagelijks gebruik is het reservekader niet direct noodzakelijk, maar als er een 'specialleke' op het programma staat ...


Merci Dimi   


Trotse vaders
Nationale Feestdag  21juli 2021

Terwijl ik met een voortreffelijke Picon in de hand voor het scherm zat om een kritische studie te maken van het militaire defilé, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, stond collega Benedict Braet in de straten van de hoofdstad om het schouwspel in goeie banen te leiden. Voor salonstrategen zoals ik, was er een struikelblok te vinden in de vreemde uitdossing van het tribunepersoneel rond de Vorst. Landmacht-uniformen met gouden torsado's op de schouders (mayonaise in de volksmond) en graden op gekleurde kraagspiegels. Een dracht die niet direct in het reglement te vinden is, en dus heel intrigerend voor toeschouwers zoals ik. Er was natuurlijk ook de storende onwetendheid van de majoor/commentator die niet wist wat de zwarte pluimen op de sjako's van de KMS betekenen; nochtans zijn plaats van arbeid.
Onze man ter plaatse had wel andere besognes aan het hoofd. Zijn indrukken zijn de moeite waard om met ons te delen. Een kort verslagje over de ervaring van een actieve reservist, en ... tevens een trotse vader (op de koninklijke tribune zat er nog een). Lees het hierBraet and the Beast
NATO Summit Evere 14 juni 2021

Zelfs in deze tijd van restricties en thuiswerk, is er wel eens nood aan actieve operationele inzet van reservisten. Collega Benedict Braet stond op de eerste rij tijdens de recente NATO Summit in Evere, als onderdeel van de Movement Controll Group (MCG) die het VIP verkeer in goede banen moest leiden. Een interessante positie om als onzichtbare waarnemer de gang van zaken gade te slaan.
Benedict deelt zijn indrukken met ons in zijn verslag van deze NATO bijeenkomst, waaraan dit keer een meer standvastige Amerikaanse president zijn medewerking kwam verlenen. Voor het wagenpark ook een bijzondere belevenis natuurlijk, want the beast is toch één van de meest unieke voertuigen ter wereld. Niet iedereen krijgt een photo-opp met dit monster.
Deel deze ervaring met onze adjudant Braet, in zijn verslag van de Summit

Algemene Ledenvergadering kring BO
15 april 2021

Statutaire verplichtingen, zoals de algemene ledenvergadering, proberen we al jaren 'interessant' te maken door ze te combineren met een activiteit die het de verplaatsing waard maakt. Nu er geen verplaatsingen en bijeenkomsten mogelijk zijn, hebben we onze toevlucht moeten zoeken in de virtuele ruimte van de webconferentie. Het levert geen echt fysiek contact op, maar de kans om mekaar eens te 'zien' heeft blijkbaar wel voor de nodige aantrekkingskracht gezorgd. Een ledenvergadering met 14 aanwezigen is geen slechte opkomst. Iedereen moest wel voor zijn eigen drank zorgen, maar dat heeft de pret niet kunnen bederven. We hebben het glas regelmatig kunnen heffen voor een feestelijke dronk.
De vaste bestanddelen zijn aan bod gekomen: moreel verslag, financieel verslag, de activiteitenkalender 2021, en de mandaatverkiezing van kringvoorzitter voor de komende drie jaar (de laatste). Verschillende vragen en interventies uit het virtuele publiek zijn behandeld en we hebben heel de voorziene kijktijd opgebruikt. Er was ook ruimte voor de occasionele grap en kwinkslag, en we hebben er allemaal deugd van gehad. Dit gezelschap is "alive and kicking!"
Operatie Heart - Copy
Voorjaar 2021

We leven ondertussen één jaar onder Covid-restricties, en fysieke contacten of uitwisseling van tastbare zaken is uitzonderlijk geworden. Hoewel de digitale snelweg vlotte en creatieve communicatie mogelijk maakt is het ontvangen van een fysiek briefje of kaartje nog altijd iets dat bijzondere appreciatie oproept. Zeker op een moment dat uitwisselen van materiaal zeldzaam is en de digitale communicatie (te) overvloedig, krijgen poststukken een herniewde waarde.
Omdat iedereen wel een hart onder de riem kan gebruiken op dit moment, en het onze plicht (of zoiets) is om het moreel hoog te houden, heeft onze kring de voorzet gegeven voor een positieve actie in dat verband. Een oproep om eens een kaartje of briefje te sturen naar (zomaar) iemand. Een 'specialeke' dat helemaal bijzonder wordt gemaakt door het te frankeren met een eigen postzegel. Iedereen heeft er eentje gekregen om de kosten van de zending te dekken. Een zegel, die op zich al stof tot conversatie levert.
Mijn briefje is een dankkaart geworden naar een collega. Het is aanleiding geweest tot een opwekkend telefoongesprek. Haar eerste indrukken, bij het ontvangen van het poststuk, waren verbazing en een beetje ongerustheid. Blijkbaar wordt het krijgen van een brief geassocieerd met 'iets ernstigs'. Natuurlijk was het ook een onverwacht gebeuren. De combinatie van de afzender en de postzegel, riep dan weer een prettiger sentiment op (yep, ik sta op de zegel), en de enveloppe is met grote nieuwsgierigheid geopend. ...
Verder kan ik enkel bevestigen dat het doel van deze operatie helemaal is gerealiseerd. Iedereen krijgt graag een inktgeschreven kaartje of briefje. Dat is nog meer geldig onder het corona-juk.
Meteen kwamen de kring en de reserve nog eens ter sprake, en dat is een meevaller voor beiden!Hoop
Eindejaar 2020 - Nieuwjaar 2021

Een terugblik of het aflopende jaar wordt zonder twijfel gedomineerd door de Covid-19 crisis. Het heeft ons maatschappelijke en persoonlijke leven beïnvloed. Met alle mogelijke reacties die een crisis kan opwekken. Ongewone situaties roepen ongewoon gedrag op. Er is gelachen, gehekeld, gehaat, gevreesd, geschuild, geprotesteerd, ge...(vul maar in). We hebben toppunten van egoïsme en van altruïsme gezien; het slechtste en het beste van wat een samenleving kan bieden. Het heeft mij vaak doen denken aan de jaren van 'bezetting' die ons landje meerdere keren heeft ondergaan. Nu is er een einde in zicht en er wordt internationaal samengewerkt om de 'vijand' op te ruimen, en al bij al zal dit euvel maar één jaar van ons leven hebben getekend. Hoe moet het dan zijn om een juk te moeten doorstaan van vier jaar, zonder uitzicht op bevrijding?
Het is niet nuttig om de huidige gebeurtenissen af te meten met historische maatstaven. Iedere tijd is uniek. Maar, crisis zet mensen aan tot buitengewoon gedrag.
Onze kring heeft, naar mijn opinie, meegewerkt aan een positieve en ondersteunende houding die past bij onze militaire achtergrond. We hebben onze publieke bijdrage geleverd, en de interne cohesie onderhouden. De fysieke ontmoeting is noodgedwongen tot een minimum herleid, maar de kameraadschap is niet verbroken. Onze veerkracht is stevig en we hebben voldoende reserve om te volharden.  De bevrijding is op komst ...

Verslagen van vroegere activiteiten zijn, per jaargang, terug te vinden onder de 'archief' - knop.
 


Welkom op de website van KNUROO - Kring Brugs Ommeland.


Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen maakt deel uit van de Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van Belgie. Kortweg KNUROO.
De Nationale Unie der Reserveonderofficieren van België wordt op initiatief van enkele dienstplichtige onderofficieren opgericht in 1937. Bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan wordt de titel “Koninklijk” toegekend. De vereniging heeft buiten elke partijgeest of levensbeschouwelijke strekking tot doel:
-    het versterken van banden tussen reserveonderofficieren, reserveofficieren, en het actieve kader van de strijdkrachten
-    het verdedigen van de geestelijke en materiële belangen van de reserveonderofficieren
-    medewerking verlenen aan de militaire overheid bij vorming en operationele inzet van reserveonderofficieren
-    de band tussen leger en natie helpen ontwikkelen en onderhouden

De ontwikkeling van een wettelijk statuut voor de reserveonderofficieren is één van de eerste initiatieven waarvoor de kersverse vereniging zich engageert. In 1939 wordt een voorstel goedgekeurd door alle betrokken partijen, maar het komt niet tot wetgeving door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Het zal tot 1987 duren voor het eigenlijke statuut er komt.

Ondertussen blijft de vereniging niet bij de pakken zitten. Op Belgisch initiatief ontmoeten de voorzitters van gelijkaardige verenigingen uit naburige landen elkaar bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Hieruit groeit het idee van internationale samenwerking, wat in 1963 aanleiding geeft tot het oprichting van de Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve (AESOR). Deze organisatie wordt later omgevormd tot de CISOR

Ook op het lokale vlak heeft de KNUROO haar activiteiten willen toespitsen op de specifieke behoeften van de regio’s. In enkele steden worden Kringen van reserveonderofficieren opgericht. Zo ontstaat in 1984 de (KNUROO-) Kring Brugs Ommeland. In de jaren 90 wordt het aantal kringen gereduceerd tot één per provincie, waardoor de Brugse Kring als enige overblijft in West-Vlaanderen.

Tot op vandaag blijft de Kring B.O. zich inzetten om de doelen van de vereniging te realiseren. In de laatste jaren is onder invloed van de hervormingen bij Defensie wel een verschuiving ontstaan in de prioriteiten die hierbij worden gelegd. Waar vroeger vooral actieve training en vorming aan de orde waren, ligt nu klemtoon meer op het verstevigen van vriendschapsbanden tussen reserve- en actieve kaders, en de dienst aan de natie (relatie leger-natie).

Informatie over de activiteiten van de West-Vlaamse Kring kan gevonden worden op deze website.
Deze website vervangt het vroegere tijdschrift: Inforoo, dat gezien de veranderingen in het reservelandschap niet meer aan de communicatiebehoeften kon voldoen. Meer info hierover in het artikel "Een nieuw begin"

Lid worden van de KNUROO en de Kring West-Vlaanderen is mogenlijk voor iedereen die zijn/haar militaire verplichtingen heeft voldaan (vrijwillig of dienstplicht), in om het even welke graad. Ook mensen die sympathiseren met de doelstellingen van de vereniging kunnen lid worden. Wie hiervoor interesse heeft kan alle nodige informatie verkrijgen bij de bestuursleden (zie contact)
Document made with Nvu