KALENDER
2021
Archief  FOTOGALERIJ   AANKONDIGINGEN
ARTIKELS & VERSLAGEN (lijst)

Sterren
CONTACTS LINKS

Lange Max(en)
Nazomeractiviteit
11 september 2021

Het sociale leven van onze kring heeft niet helemaal stil gelegen tijdens de corona-crisis, maar het was toch ongeveer anderhalf jaar geleden dat we nog eens fysiek in mekaars omtrek konden komen. Met de nazomeractiviteit hebben we dus ons werkjaar 'echt' (niet virtueel) op gang kunnen trekken. Een klassieke combinatie van een bezoekje in de militaire sfeer, gevolgd door een culinaire ontmoeting met barbecue.
Achtentwintig deelnemers op het appèl zorgen meteen voor de nodige ambiance en het kost niet veel moeite om de gekende vriendschappelijke sfeer tot stand te brengen. We zijn natuurlijk allemaal enigszins gegroeid (fysiek  en mentaal) en de voorbije coronatijd laat sporen na, maar dat belet niet dat we gemakkelijk de klik maken naar het hernieuwde samenzijn.
Het weer past zich aan aan onze behoeften, de museumsite is helemaal de moeite waard om te bezoeken, de barbecue met extra's is voortreffelijk, en het gezelschap is memorabel. Meer indrukken zijn de lezen in het verslagje van deze eerste gezamenlijke kringuitstap van 2021.
Een verslagje ...

Vierdaagse van de IJzer
16 tot 20 augustus 2021

Na één jaar onderbreking wegens coronarestricties, is de 48ste editie van de vierdaagse wandeltocht door de IJzerfrontstreek opnieuw kunnen doorgaan. Een mars met militair karakter en actieve ondersteuning van Defensie. Voor de Medische Component is dat een volwaardige 'operatie', gecoördineerd door het 14Bn Med. Bij inzet op dergelijke schaal is de bijdrage van reservisten bijzonder welkom, ook omwille van hun specifieke deskundigheid en ervaring.
Chef Dimitri - collega en kringlid - was er terug bij, en was bereid om ons te trakteren op een veslagje van zijn exploten als actieve reservist. Voor hem is het een vijfdaagse wederoproeping geworden, want een dergelijk manoeuvre vraagt wel enige voorbereiding. Meteen ook een gelegenheid om de relaties met de actieve en reserve-maten terug op peil te brengen.
Binnenkort te lezen in het dagboek van Dimitri.Trotse vaders
Nationale Feestdag  21juli 2021

Terwijl ik met een voortreffelijke Picon in de hand voor het scherm zat om een kritische studie te maken van het militaire defilé, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, stond collega Benedict Braet in de straten van de hoofdstad om het schouwspel in goeie banen te leiden. Voor salonstrategen zoals ik, was er een struikelblok te vinden in de vreemde uitdossing van het tribunepersoneel rond de Vorst. Landmacht-uniformen met gouden torsado's op de schouders (mayonaise in de volksmond) en graden op gekleurde kraagspiegels. Een dracht die niet direct in het reglement te vinden is, en dus heel intrigerend voor toeschouwers zoals ik. Er was natuurlijk ook de storende onwetendheid van de majoor/commentator die niet wist wat de zwarte pluimen op de sjako's van de KMS betekenen; nochtans zijn plaats van arbeid.
Onze man ter plaatse had wel andere besognes aan het hoofd. Zijn indrukken zijn de moeite waard om met ons te delen. Een kort verslagje over de ervaring van een actieve reservist, en ... tevens een trotse vader (op de koninklijke tribune zat er nog een). Lees het hierBraet and the Beast
NATO Summit Evere 14 juni 2021

Zelfs in deze tijd van restricties en thuiswerk, is er wel eens nood aan actieve operationele inzet van reservisten. Collega Benedict Braet stond op de eerste rij tijdens de recente NATO Summit in Evere, als onderdeel van de Movement Controll Group (MCG) die het VIP verkeer in goede banen moest leiden. Een interessante positie om als onzichtbare waarnemer de gang van zaken gade te slaan.
Benedict deelt zijn indrukken met ons in zijn verslag van deze NATO bijeenkomst, waaraan dit keer een meer standvastige Amerikaanse president zijn medewerking kwam verlenen. Voor het wagenpark ook een bijzondere belevenis natuurlijk, want the beast is toch één van de meest unieke voertuigen ter wereld. Niet iedereen krijgt een photo-opp met dit monster.
Deel deze ervaring met onze adjudant Braet, in zijn verslag van de Summit

Algemene Ledenvergadering kring BO
15 april 2021

Statutaire verplichtingen, zoals de algemene ledenvergadering, proberen we al jaren 'interessant' te maken door ze te combineren met een activiteit die het de verplaatsing waard maakt. Nu er geen verplaatsingen en bijeenkomsten mogelijk zijn, hebben we onze toevlucht moeten zoeken in de virtuele ruimte van de webconferentie. Het levert geen echt fysiek contact op, maar de kans om mekaar eens te 'zien' heeft blijkbaar wel voor de nodige aantrekkingskracht gezorgd. Een ledenvergadering met 14 aanwezigen is geen slechte opkomst. Iedereen moest wel voor zijn eigen drank zorgen, maar dat heeft de pret niet kunnen bederven. We hebben het glas regelmatig kunnen heffen voor een feestelijke dronk.
De vaste bestanddelen zijn aan bod gekomen: moreel verslag, financieel verslag, de activiteitenkalender 2021, en de mandaatverkiezing van kringvoorzitter voor de komende drie jaar (de laatste). Verschillende vragen en interventies uit het virtuele publiek zijn behandeld en we hebben heel de voorziene kijktijd opgebruikt. Er was ook ruimte voor de occasionele grap en kwinkslag, en we hebben er allemaal deugd van gehad. Dit gezelschap is "alive and kicking!"
Operatie Heart - Copy
Voorjaar 2021

We leven ondertussen één jaar onder Covid-restricties, en fysieke contacten of uitwisseling van tastbare zaken is uitzonderlijk geworden. Hoewel de digitale snelweg vlotte en creatieve communicatie mogelijk maakt is het ontvangen van een fysiek briefje of kaartje nog altijd iets dat bijzondere appreciatie oproept. Zeker op een moment dat uitwisselen van materiaal zeldzaam is en de digitale communicatie (te) overvloedig, krijgen poststukken een herniewde waarde.
Omdat iedereen wel een hart onder de riem kan gebruiken op dit moment, en het onze plicht (of zoiets) is om het moreel hoog te houden, heeft onze kring de voorzet gegeven voor een positieve actie in dat verband. Een oproep om eens een kaartje of briefje te sturen naar (zomaar) iemand. Een 'specialeke' dat helemaal bijzonder wordt gemaakt door het te frankeren met een eigen postzegel. Iedereen heeft er eentje gekregen om de kosten van de zending te dekken. Een zegel, die op zich al stof tot conversatie levert.
Mijn briefje is een dankkaart geworden naar een collega. Het is aanleiding geweest tot een opwekkend telefoongesprek. Haar eerste indrukken, bij het ontvangen van het poststuk, waren verbazing en een beetje ongerustheid. Blijkbaar wordt het krijgen van een brief geassocieerd met 'iets ernstigs'. Natuurlijk was het ook een onverwacht gebeuren. De combinatie van de afzender en de postzegel, riep dan weer een prettiger sentiment op (yep, ik sta op de zegel), en de enveloppe is met grote nieuwsgierigheid geopend. ...
Verder kan ik enkel bevestigen dat het doel van deze operatie helemaal is gerealiseerd. Iedereen krijgt graag een inktgeschreven kaartje of briefje. Dat is nog meer geldig onder het corona-juk.
Meteen kwamen de kring en de reserve nog eens ter sprake, en dat is een meevaller voor beiden!Hoop
Eindejaar 2020 - Nieuwjaar 2021

Een terugblik of het aflopende jaar wordt zonder twijfel gedomineerd door de Covid-19 crisis. Het heeft ons maatschappelijke en persoonlijke leven beïnvloed. Met alle mogelijke reacties die een crisis kan opwekken. Ongewone situaties roepen ongewoon gedrag op. Er is gelachen, gehekeld, gehaat, gevreesd, geschuild, geprotesteerd, ge...(vul maar in). We hebben toppunten van egoïsme en van altruïsme gezien; het slechtste en het beste van wat een samenleving kan bieden. Het heeft mij vaak doen denken aan de jaren van 'bezetting' die ons landje meerdere keren heeft ondergaan. Nu is er een einde in zicht en er wordt internationaal samengewerkt om de 'vijand' op te ruimen, en al bij al zal dit euvel maar één jaar van ons leven hebben getekend. Hoe moet het dan zijn om een juk te moeten doorstaan van vier jaar, zonder uitzicht op bevrijding?
Het is niet nuttig om de huidige gebeurtenissen af te meten met historische maatstaven. Iedere tijd is uniek. Maar, crisis zet mensen aan tot buitengewoon gedrag.
Onze kring heeft, naar mijn opinie, meegewerkt aan een positieve en ondersteunende houding die past bij onze militaire achtergrond. We hebben onze publieke bijdrage geleverd, en de interne cohesie onderhouden. De fysieke ontmoeting is noodgedwongen tot een minimum herleid, maar de kameraadschap is niet verbroken. Onze veerkracht is stevig en we hebben voldoende reserve om te volharden.  De bevrijding is op komst ...
Leve de Koning
Koningsdag 15 november 2020

De Covid lockdown heeft ervoor gezorgd dat onze jaarlijkse korpsmaaltijd niet kan doorgaan. De  heildronk op de Vorst wordt meestal in de context van deze bijeenkomst voorzien, waardoor we bijna ook dit brokje traditie zouden moeten missen. Gelukkig zit er, zelfs op (verplichte) afstand, flink wat esprit de corps in onze Kring. We zijn strijdvaardig genoeg om niet bij de pakken te blijven zitten. Misschien is het zelfs gezond om in deze periode van afzondering eens op ons paasbest een fles bubbels open te trekken? Als dat moment ook nog eens gedeeld wordt met de copains, dan wordt de daad groter dan een individueel initiatief. Wat is Koningsdag anders, dan het vieren van onze samenhorigheid en (militaire) eenheid, met de Vorst als verbindend symbool?
Het heeft mij deugd gedaan om de collega's weer eens te zien in groot tenue, met een glas in de hand en de expressie van een feestelijke groet. We waren niet echt bij elkaar, maar toch ... samen.
We hebben onze gefotografeerde toast ook naar de Koning gestuurd. Een beetje afwijkende stijl van het gebruikelijke protocol hiervoor, maar dit zijn geen gewone tijden.
Merci maten, jullie zien er goed uit!

In Arduis Fidelis
Memorial Uniebrug 2020

Dagelijks vallen annulatieberichten voor herdenkingsplechtigheden in de bus. Het is immers niet verantwoord om in pandemie-tijd samen te scholen of verplaatsingen te maken. Het 'blijf in uw kot' motto moet de kernboodschap blijven bij het beteugelen van de Covid-crisis.
Als het toch noodzakelijk wordt om anderen te ontmoeten, dan kan dat enkel onder strikte voorwaarden. Toch zijn we in aanleg ook sociale wezens die nood hebben aan menselijk contact. Zeker nu de dagen korter worden en de herdenking van wat verloren is onze maatschappelijke focus domineert. We zoeken solidariteit en sympathie om het allemaal te verwerken. Individueel kunnen we daarvoor meestal terugvallen op ons sociale netwerk. Voor het meer abstracte niveau van de historische herdenking ligt dat wat moeilijker. Maar ... moeilijk gaat ook.
Als Kring hebben we ons geëngageerd om onze wapenbroeders van weleer niet in de kou te laten staan. Het leed en de moed van de oorlog aan de IJzer, kunnen ons vandaag nog inspireren. Met ons zomerinitiatief hebben we alvast geprobeerd om de 'gewone jongens' van het 7de linieregiment in de kijker te plaatsen, en hoe hun gezamenlijke inspanning een keerpunt in de geschiedenis heeft betekend. Nu, exact 106 jaar na het gevecht aan de Uniebrug, willen we ons respect zichtbaar maken met een ingetogen bloemenhulde. Zeer kleinschalig, zoals de toestand het vereist, maar toch met een intensiteit die de eeuwen kan overbruggen. Een kort verslag ...
Medics aan de Yzer
oud artikel over de medische steun aan de Vierdaagse 2003

Zonder corona-toestanden zou mijn Eenheid (14Bn Med) vorige week waarschijnlijk ontplooid zijn in de Westhoek. De Vierdaagse van de IJzer zou dan doorgaan, en traditioneel zou Defensie instaan voor een belangrijk deel van de medische steun. Zesentwintig jaar geleden begon hiermee voor mij de jaarlijkse afspraak, die vorig jaar zijn laatse editie heeft gekend. Net op tijd, blijkbaar, want fatsoenlijk afscheid nemen zou er dit jaar niet ingezeten hebben. De Vierdaagse van de IJzer is voor de eerste keer in zijn bestaansgeschiedenis geannuleerd. Jammer, want ik had mij voorgenomen om op de fiets te springen, en de copains te gaan trakteren. No go, dus. Corona gooit roet in het eten.
Uit pure nostalgie ben ik verslagen gaan lezen uit vroegere tijden. Toen hadden we nog een tijdschrift (Inforoo) waarin regelmatig artikels van mijn hand verschenen. Daar is dus ook wel eens iets in gepubliceerd over mijn ervaringen tijdens de Vierdaagse. Om jullie de moeite te besparen op zoek te moeten naar oude tijdschriften (voor wie dat bijhoudt), is mijn verslagje van de editie 2003 beschikbaar gemaakt via dit forum. Zeventien jaar geleden had Defensie nog geld genoeg om de intensieve dienst te betalen voor de deelnemende medics (die dan ook 24/24 paraat waren), zodat we de hele week in onze kampen bleven werken en slapen. De laatste jaren was daar geen sprake meer van, want 'veel te kostelijk'. Enkel medische steun tijdens de Mars, en iedereen na zijn werkdag (shift) terug naar huis. Het avontuurlijke element is daardoor een beetje verdwenen (nachtelijke interventies en cliëntenbinding in de kampen; ook de public relations met andere betrokken partijen). Maar het is nog altijd een groot manoeuvre, met een uitgesproken militaire aanpak. Ik zal dit oprecht missen. Maar eerst nog eens onderdompelen in de tijd van weleer. De Vierdaagse van 2003, gezien door de ogen van een medische ploeg.  Lees meer ...


Te Deum Brugge, Covid-19 editie  
Nationale Feestdag 2020
                                               
                                              
Het Te Deum is een vaste waarde bij de Nationale Feesdag. Een religieuze smeekbede om wijsheid voor de leiders van het volk, is blijkbaar iets wat niet enkel in deze politiek turbulente tijden op zijn plaats is. In de eerste plaats richt het gebeuren zich op de Vorst, maar alle andere instanties bekleed met formele macht mogen zich eveneens laten onderdompelen in de oproep om er verstandig mee om te springen. Vandaar dat ook de rechterlijke macht, de burgerlijke bestuursorganen, en de militaire gezagsdragers,, uitgenodigd zijn om deel te nemen aan deze kerkelijke oproep.
Onder normale condities mag het Te Deum in Brugge altijd rekenen op een kleine delegatie van onze Kring. Dit jaar moesten de corona restricties in acht genomen worden. Eén afgevaardigde per militaire eenheid mocht de plechtigheid bijwonen. Omdat de KNUROO een militaire vereniging is kon er dus ook één reserveonderofficier plaats innemen. Onze secretaris, Marc, is een ervaren mens op dit vlak, en heeft de honeurs waargenomen.
Geen verzamelmomenten en wachttijden, dit keer. Iedereen direct naar zijn plaats, op veilige afstand van de andere aanwezigen, en met mondmasker op. In totaal 12 militairen, 6 rechters en een 5-tal politieke vertegenwoordigers. Eén vaandel en de voorzitter van AVBOS. Niet de gebruikelijke massa vaandels en verenigingen.
Na de plechtigheid is het voor iedereen afgelopen. Geen optocht (toch weinig toeristen in de omtrek) en geen receptie. Eventueel een korte babbel onder bekenden, vooraleer de weg naar huis terug aan te vatten. Het is een bijzonder en ietwat vreemde bijeenkomst geweest.
Maar de tradities van de Nationale Feestdag zijn in ere gehouden.
Uniebrug Zomer Initiatief
Zomer 2020

In corona-tijden moeten we af en toe onze toevlucht zoeken in enige improvisatie. Soms komt dat zelfs goed uit. Omdat dit jaar onze plechtigheid aan het monument bij de Uniebrug slechts beperkt zal kunnen plaatsvinden, zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve aanpak voor ons doel. Het zat feitelijk al 'in de pijp', maar het coronagedoe heeft een en ander sneller tot stand laten komen. We hebben ons geëngageerd om de waarde en betekenis van dit monument in ere te houden, om zo de verdiensten van ons kleine leger tijdens de Groote Oorlog niet te vergeten.

   Met de toevoeging van een gedenksteentje aan het monument, hebben we vorig jaar een duidelijk signaal gegeven aan de buitenwereld. Wij zullen de gesneuvelden niet vergeten. Tijdens de plechtigheid werden al enkele jongens voorgesteld die hun leven lieten bij de gevechten rond de Uniebrug. Dat willen we nu verderzetten voor een ruimer publiek. Vorige week is een display-statief aangebracht naast het monument, met daarop een korte voorstelling van enkele Belgische soldaten van het 7de Linieregiment. Iedere twee weken wordt de voorstelling vernieuwd, en komen er andere levensverhalen op het bord.
In principe is dit een zomer-initiatief. Maar de display-constructie staat behoorlijk stabiel op zijn poot. Misschien laten we dit wel verder doorlopen (met een lagere wisselfrequentie)? Er is genoeg volk gesneuveld op die plaats, om nog een hele tijd door te gaan. Een kort verslag ...

Reality Based (N)T.G.S.
Nieuwjaarsactiviteit 18 januari 2020

Het kerngebeuren van onze Nieuwjaarsactiviteit zit natuurlijk in de bijeenkomst met een hap en een drankje, om samen van gedachten te wisselen over de dingen die ons interesseren. Maar dat mag lekker ingekleed worden met de nodige randanimatie die onze interesse prikkelt. Liefst iets met een militair raakvlak, want daar liggen onze wortels. Dit keer konden we de zaken nog wat bijkruiden met een snelle blik achter de architectonische schermen van het hoger onderwijs. Concreet was er dus vanalles te doen op deze bijeenkomst. Een kleine rondleiding op de Brugse Campus van de Vives Hogeschool, een uitgebalanceerd referaat over de Belgische Techniek Gevechtsschieten door Kapitein Vanhoecke, en afronden met een diversiteit aan boeiende biertjes en wreed lekkere broodjes. Er werden geen glazen gebroken en het klaslokaal werd achtergelaten zoals we het gevonden hebben. Er is veel gepalaverd en iedereen zag er tevreden uit. We hebben het jaar goed ingezet, me dunkt?  Lees meer ...

Gratias tibi ago
Kringmaaltijd 22 november 2019

Onze Korps/Kringmaaltijd is altijd een feestelijke combinatie van formele en informele activiteit. We trekken onze deftigste tenue aan, heffen het glas op de Vorst, volgen de tradities die bij korpsfeesten horen en luisteren geduldig naar wijze (?) speeches van de voorzitter. Maar we zitten ook gezellig samen aan tafel, nemen tijd om verdienstelijke maten eens in the spotlight te zetten, en genieten van de voorziene animatie. Eigenlijk is dit een schitterende onderdompeling in de ware ésprit de corps die karakteristiek is voor onze vereniging.
Dat we voortreffelijk gegeten en gedronken hebben is onmiskenbaar. Zonder twijfel is dit op culinair vlak de beste kringmaaltijd ooit geweest. Maar vorig jaar had ik eigenlijk ook die indruk. Misschien is het toch vooral de ambiance die de kwaliteit van deze bijeenkomst bepaalt?
Wat mij betreft: een 10 voor sfeer en gezelligheid en een (welverdiende, dikke) 10 voor het komen eten. Ook vooral een gemeende dank u (gratias ago) aan alle aanwezigen die samen voor de fantastische sfeer hebben gezorgd. Het doet ons al goesting krijgen voor de editie (31ste) van volgend jaar. Ah ja ..., onze Kring vierde dit jaar ook zijn 35 jarig bestaan. We hebben dus eventjes, nostalgisch kunnen terugblikken op allen die de vereniging hebben helpen opbouwen. Lees meer ...Verslagen van vroegere activiteiten zijn, per jaargang, terug te vinden onder de 'archief' - knop.
 


Welkom op de website van KNUROO - Kring Brugs Ommeland.


Kring Brugs Ommeland & West-Vlaanderen maakt deel uit van de Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van Belgie. Kortweg KNUROO.
De Nationale Unie der Reserveonderofficieren van België wordt op initiatief van enkele dienstplichtige onderofficieren opgericht in 1937. Bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan wordt de titel “Koninklijk” toegekend. De vereniging heeft buiten elke partijgeest of levensbeschouwelijke strekking tot doel:
-    het versterken van banden tussen reserveonderofficieren, reserveofficieren, en het actieve kader van de strijdkrachten
-    het verdedigen van de geestelijke en materiële belangen van de reserveonderofficieren
-    medewerking verlenen aan de militaire overheid bij vorming en operationele inzet van reserveonderofficieren
-    de band tussen leger en natie helpen ontwikkelen en onderhouden

De ontwikkeling van een wettelijk statuut voor de reserveonderofficieren is één van de eerste initiatieven waarvoor de kersverse vereniging zich engageert. In 1939 wordt een voorstel goedgekeurd door alle betrokken partijen, maar het komt niet tot wetgeving door het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Het zal tot 1987 duren voor het eigenlijke statuut er komt.

Ondertussen blijft de vereniging niet bij de pakken zitten. Op Belgisch initiatief ontmoeten de voorzitters van gelijkaardige verenigingen uit naburige landen elkaar bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Hieruit groeit het idee van internationale samenwerking, wat in 1963 aanleiding geeft tot het oprichting van de Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve (AESOR). Deze organisatie wordt later omgevormd tot de CISOR

Ook op het lokale vlak heeft de KNUROO haar activiteiten willen toespitsen op de specifieke behoeften van de regio’s. In enkele steden worden Kringen van reserveonderofficieren opgericht. Zo ontstaat in 1984 de (KNUROO-) Kring Brugs Ommeland. In de jaren 90 wordt het aantal kringen gereduceerd tot één per provincie, waardoor de Brugse Kring als enige overblijft in West-Vlaanderen.

Tot op vandaag blijft de Kring B.O. zich inzetten om de doelen van de vereniging te realiseren. In de laatste jaren is onder invloed van de hervormingen bij Defensie wel een verschuiving ontstaan in de prioriteiten die hierbij worden gelegd. Waar vroeger vooral actieve training en vorming aan de orde waren, ligt nu klemtoon meer op het verstevigen van vriendschapsbanden tussen reserve- en actieve kaders, en de dienst aan de natie (relatie leger-natie).

Informatie over de activiteiten van de West-Vlaamse Kring kan gevonden worden op deze website.
Deze website vervangt het vroegere tijdschrift: Inforoo, dat gezien de veranderingen in het reservelandschap niet meer aan de communicatiebehoeften kon voldoen. Meer info hierover in het artikel "Een nieuw begin"

Lid worden van de KNUROO en de Kring West-Vlaanderen is mogenlijk voor iedereen die zijn/haar militaire verplichtingen heeft voldaan (vrijwillig of dienstplicht), in om het even welke graad. Ook mensen die sympathiseren met de doelstellingen van de vereniging kunnen lid worden. Wie hiervoor interesse heeft kan alle nodige informatie verkrijgen bij de bestuursleden (zie contact)
Document made with Nvu